Sáu mẹo chế dụng cụ học tập vừa nhanh vừa tiện

Với óc sáng tạo, học sinh có thể biến chai nhựa thành hộp bút, dây chun thành dụng cụ đánh dấu sách.  

Theo 5-minute Crafts

Giáo dục Thứ ba, 14/8/2018, 11:06 (GMT+7)