Sáu sai lầm của phụ huynh cản trở sự thành công của trẻ

Đưa ra yêu cầu nhưng không giải thích lý do, không đối thoại cởi mở là cách phụ huynh kìm hãm nhiều tố chất thành công ở trẻ. 

Tech Insider

Giáo dục Thứ sáu, 12/1/2018, 13:43 (GMT+7)