VnExpress
Background Video

Sáu sai lầm của phụ huynh cản trở sự thành công của trẻ

Đưa ra yêu cầu nhưng không giải thích lý do, không đối thoại cởi mở là cách phụ huynh kìm hãm nhiều tố chất thành công ở trẻ. 
Giáo dục  13:43 - 12/1

Tech Insider

 
 
 Tags

nuôi dạy con

sự thành công

nuôi dạy trẻ

sai lầm trong cách dạy con

sai lầm của phụ huynh

 
vnexpress