'Snack', nhiều người Việt phát âm sai

Bạn rất thích đồ ăn nhẹ, nhưng lại hay nói sai từ tiếng Anh này. Hãy luyện phát âm với từ 'snack'.

Giáo dục Thứ ba, 1/11/2016, 01:00 (GMT+7)