Thầy giáo tiếng Anh hướng dẫn cách sửa ngọng L/N

Theo thầy Xuân Quang, khi phát âm "no", cánh mũi rung do hơi phát ra từ mũi; còn "low" hơi phát ra từ miệng, cánh mũi không rung. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ bảy, 10/11/2018, 12:18 (GMT+7)