Thí nghiệm tạo hiện tượng giống dung nham núi lửa

Với nước, dầu ăn, viên sủi và màu thực phẩm, bạn có thể giúp trẻ hình dung được hoạt động của dung nham.

Dương Tâm

Giáo dục Thứ bảy, 24/3/2018, 20:09 (GMT+7)