Thử tài hiểu biết thành phố lớn nhất của các quốc gia

Brasilia, Sao Paulo hay Rio de Janeiro được biết đến là thành phố lớn nhất của Brazil. Hãy xem video để biết kết quả.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ ba, 2/10/2018, 20:35 (GMT+7)