Thử tài nhận biết quốc gia qua hình ảnh địa danh nổi tiếng

Với hình ảnh một địa điểm thu hút nhiều du khách cùng ba phương án lựa chọn, bạn có thể chỉ ra đáp án.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ bảy, 29/9/2018, 12:00 (GMT+7)