Thử tài nhanh trí với câu đố tìm cách thoát ngục

Bạn hãy nghĩ cách để James thoát ra khỏi phòng tù nhanh chóng với điều kiện bất lợi, trong khi việc đào hầm mất quá nhiều thời gian. 

Phiêu Linh - Riddle Channel

Giáo dục Thứ sáu, 28/7/2017, 05:00 (GMT+7)