Thử tài phát âm: Fill hay Feel?

Bạn phát âm tiếng Anh có tốt không? Nghe cô Moon Nguyen nói một từ và đoán xem từ đó là "fill" hay "feel". 

Giáo dục Chủ nhật, 13/11/2016, 06:00 (GMT+7)