Thư viện làm từ container

Thư viện rộng gần 30 m2 ở Quảng Nam được làm từ thùng container, phía trong có cả nghìn cuốn sách, bốn máy tính. 

Đắc Thành

Giáo dục Thứ bảy, 7/10/2017, 01:00 (GMT+7)