VnExpress
Background Video

Thư viện làm từ container 40 feet trong trường học ở Hậu Giang

Thùng container rộng gần 30 m2 được cải biến thành thư viện mát mẻ, có hàng nghìn đầu sách các loại và máy tính khiến các học sinh thích thú.
Giáo dục  00:00 - 14/11/2017

Huy Phong  |  

 
 
 Tags

Thư viện

Container

Hậu Giang

trường tiểu học Tân Bìn

 
vnexpress