Trái Đất sẽ ra sao nếu Mặt Trăng biến mất?

Nếu không có Mặt Trăng, một ngày sẽ chỉ kéo dài 6-8 giờ, chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực.

Dương Tâm (theo Bright Side)

Giáo dục Chủ nhật, 11/6/2017, 04:00 (GMT+7)