Trường học tốc mái, nhà nội trú giáo viên sập sau bão

Bão Doksuri đổ bộ trưa 15/9 khiến nhiều phòng học của trường THPT Quang Trung (Quảng Trạch, Quảng Bình) bị tốc mái, vỡ cửa kính. 

Hoàng Táo

Giáo dục Thứ bảy, 16/9/2017, 18:07 (GMT+7)