Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên ở 10 đại học hàng đầu thế giới

Tỷ lệ này ở Đại học Oxford - trường số một thế giới (theo THE) là 11,2; ở Đại học Harvard là 8,9, hay Đại học Stanford là 7,5.

Dương Tâm

Giáo dục Thứ ba, 2/1/2018, 16:56 (GMT+7)