VnExpress
Background Video

Vì sao học sinh trung học thiếu ngủ?

Bài tập quá nhiều, học thêm, thi cử triền miên cùng việc dùng mạng xã hội khiến học sinh thiếu ngủ, không thể tập trung khi ở lớp.
Giáo dục  12:20 - 10/1

Dương Tâm - Mạnh Tùng  |  

 
 
 Tags

học sinh trung học thiếu ngủ

tình trạng thiếu ngủ

lý do học sinh thiếu ngủ

học sinh dùng mạng xã hội

học sinh học thêm

áp lực thi cử

 
vnexpress