Video hài hước về cách phát âm từ 'innocent'

Cướp bánh mì là có tội hay vô tội? Trong video hài hước dưới đây, quan tòa mặc áo đỏ tuyên "Innocent" - vô tội, nhưng anh đã không phát âm đúng từ này. 

Nhật Quang

Giáo dục Thứ sáu, 19/8/2016, 00:00 (GMT+7)