VnExpress
Background Video

Cá giác mút tấn công thợ lặn vì tưởng nhầm là cá mập

Con cá giác mút tưởng nhầm một thợ lặn ở ngoài khơi Ai Cập là cá mập và cố bám lên người anh.
Khoa học  12:33 - 12/8
 
 
 Tags

cá giác mút

thợ lặn

cá mập

săn mồi

tấn công

 
vnexpress