Rùa hai đầu 7 tháng tuổi ở Trung Quốc

Cả hai đầu của con vật đều có thể ăn và suy nghĩ độc lập, khiến nó gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

CGTN

Khoa học Thứ năm, 5/4/2018, 08:00 (GMT+7)