Cây chổi được làm thế nào?

TP HCMChổi được làm từ cây đót, trải qua nhiều quy trình như: tước bông, phân loại độ dài, tạo hình... để tạo ra sản phẩm phục vụ người dân.

Hoàng Thanh - Hoàng Khánh

Làm thế nào Thứ năm, 24/10/2019, 02:00 (GMT+7)