VnExpress
Background Video

Bán quất ghép gốc cổ thụ thu hàng trăm triệu dịp Tết

Ông Trương Ngọc Xuân (Hà Nội) nghiên cứu ghép cành quất với gốc cây cần thăng cổ thụ, tạo dáng lạ thu lãi gần 400 triệu đồng dịp Tết mỗi năm.
Nhịp sống  08:29 - 10/2

Nguyễn Bắc

 
 
 Tags

quất ghép cần thăng

quất bonsai

Tết Nguyên Đán

quất ghép

cây cần thăng

cây cổ thụ

quất bán chục triệu

 
vnexpress