VnExpress
Background Video

Đội bắt cá thuê ở miền Tây

Những thanh niên nghèo ở miền Tây trầm mình dưới nước kéo lưới, khuân vác cá tra thuê cho các chủ ao, thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi người một ngày.
Nhịp sống  16:00 - 27/3

Huy Phong  |  

 
 
 Tags

Bắt cá thuê

miền Tây

nghề bắt cá thuê

nghiệp đoàn

khuân vác

kéo lưới

 
vnexpress