VnExpress
Background Video

Học sinh Mỹ làm phụ hồ ở Quảng Ngãi

32 học sinh theo chương trình tình nguyện hè của tổ chức Putney Student Travel (Mỹ) đóng góp tiền và xây 6 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Ngãi.
Nhịp sống  00:00 - 12/7/2017

Thạch Thảo

 
 
 Tags

học sinh Mỹ

Quảng Ngãi

học sinh Mỹ phụ hồ

 
vnexpress