VnExpress
Background Video

Xây cầu cho dê leo núi để làm giàu

Anh Phương, ở Hòa Bình đã cây xây cầu dài 30 mét cho đàn dê của mình lên núi để tiện cho việc chăn thả.
Nhịp sống  15:54 - 13/7/2017

Trần Quang

 
 
 Tags

Xây cầu cho dê leo núi

chăn nuôi

Nuôi dê làm giàu

dê núi

 
vnexpress