Bắt cá trên đồng sau thu hoạch lúa

Quảng NamNông dân huyện Phú Ninh bơm nước trên đồng sau khi thu hoạch lúa để bắt cá trong ruộng, chủ yếu là trê, rô phi, rô đồng...

Đắc Thành - Anh Phú

Nhịp sống Chủ nhật, 20/9/2020, 00:13 (GMT+7)