Căn nhà treo hơn 1.000 đồng hồ cũ

Không gian sống
TP HCMÔng Lê Chí Dũng, ngụ huyện Hóc Môn mỗi ngày đến các vựa ve chai mua lại đồng hồ cũ về sửa và treo trong nhà để thỏa mãn niềm đam mê.

Trần Huy - Điệp Nguyễn

Nhịp sống Thứ tư, 24/6/2020, 06:00 (GMT+7)