Dân số Việt Nam cứ 9 người, có một người từ 60 tuổi trở lên

Số người cao tuổi chiếm gần 12% trong tổng dân số Việt Nam. Như vậy, cứ 9 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên.

BTV: Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ tư, 3/10/2018, 18:34 (GMT+7)