Đổi rác thải nguy hại lấy sách vở cho học sinh

Đồng NaiSau 5 năm phát động chương trình đổi rác thải nguy hại lấy sách vở cho học sinh, huyện Cẩm Mỹ thu gom hơn 40 tấn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhịp sống Thứ bảy, 5/10/2019, 00:00 (GMT+7)