Dùng cây lồ ô chế hệ thống dẫn nước, đuổi chim tự động

Người Cor ở Quảng Ngãi dùng cây lồ ô, dây mây chế tạo hệ thống dẫn nước tưới ruộng bậc thang và đuổi chim, chuột... phá lúa.

Thạch Thảo

Nhịp sống Thứ tư, 6/9/2017, 16:11 (GMT+7)