Giăng lưới theo ngọn sóng biển bắt cá đối

Cá đối vào bờ tìm thức ăn dưới bọt sóng, người dân Quảng Ngãi giăng lưới bắt, kiếm khoảng vài trăm nghìn mỗi ngày.

Phạm Linh

Nhịp sống Thứ năm, 30/11/2017, 00:00 (GMT+7)