Khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình

Thay vì xây dựng bằng bê tông, cốt thép, một khách sạn tại Quảng Bình đã được dựng lên từ hàng chục chiếc container.

Hoàng Thanh - Thiên Trí

Nhịp sống Thứ tư, 15/8/2018, 00:00 (GMT+7)