Làng Chuông làm nón lá hàng trăm tuổi ở Hà Nội

Cách Hà Nội khoảng 30 km, hơn 2.400 hộ dân làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn ngày đêm làm nón lá truyền thống bằng tay.

Huy Mạnh

Nhịp sống Thứ năm, 30/11/2017, 19:00 (GMT+7)