Máy hút ngao 2 tiếng thu hoạch được 10 tấn

Thay vì mò bằng tay, người nuôi ngao xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình dùng máy thiết kế thô sơ để thu hoạch sản phẩm số lượng lớn.

Trần Quang

Nhịp sống Thứ năm, 31/8/2017, 00:00 (GMT+7)