Người đàn ông một tay bắt hàng trăm con cua đá mỗi đêm

Mỗi đêm, anh Trương Văn Phong thường soi đèn bắt cua đá, mặc dù có một tay nhưng anh vẫn bắt cua dễ dàng.

Lộc Chung

Nhịp sống Thứ ba, 20/11/2018, 05:30 (GMT+7)