Người mẹ bất hạnh của cậu bé nhặt ve chai

Duy bảo từng xấu hổ khi theo mẹ đi nhặt ve chai nhưng em vượt qua vì thương cuộc đời mẹ vất vả và "có mẹ mới có em ngày nay". 

Tấn Nguyên

Nhịp sống Thứ sáu, 21/7/2017, 00:00 (GMT+7)