Nhóm bạn trẻ đến nhà thu gom rác điện tử miễn phí

Với mục đích ngăn chặn tác hại của rác thải điện tử, tái sử dụng tài nguyên, nhóm 'Việt Nam tái chế' đến từng hộ dân thu gom rác miễn phí.

Trần Huấn

Nhịp sống Chủ nhật, 21/10/2018, 05:00 (GMT+7)