Những tượng Phật lớn nhất Việt Nam

Tượng Phật A Di Đà cao 72 m, Quan Thế Âm 17 tầng... là những tượng Phật lớn ở Việt Nam.

BTV: Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ sáu, 15/3/2019, 07:00 (GMT+7)

Loading