Tàu đầu máy hơi nước trở lại phục vụ khách tuyến Huế - Đà Nẵng

3 đầu máy hơi nước cũ đã dừng hoạt động từ năm 1990 sẽ được khôi phục lại để phục vụ du khách tuyến Huế - Đà Nẵng.

BTV: Thùy Ngân

Nhịp sống Thứ hai, 26/11/2018, 12:53 (GMT+7)