Thử nghiệm nuôi vịt biển ở Trà Vinh

Mô hình nuôi vịt biển ở huyện Trà Cú và Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang được thí điểm cho 10 hộ dân với tổng 8.000 con.

BTV: Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ năm, 18/10/2018, 19:37 (GMT+7)