VnExpress
Background Video

Cảnh tai nạn khó tin như trong phim

Cảnh tượng trông như sắp đặt hoặc trong một bộ phim nhưng lại là hiện trường tai nạn trên một con đường ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.
Xe  09:22 - 12/1
 
 
 Tags

cảnh tai nạn xe

xe mất lái

kỹ năng lái xe

video an toàn giao thông

tai nạn giao thông

 
vnexpress