Toyota Camry 2022 - bộ cánh hiện đại cho tâm hồn truyền thống

Camry mới có những nâng cấp đáng kể ở động cơ, hộp số và trang bị, nhưng cốt lõi kiểu vận hành vẫn giữ truyền thống.

Anh Phú - Đoàn Dũng

Xe Thứ năm, 31/3/2022, 05:00 (GMT+7)