Hiểm họa 'giặc lửa' đến từ những mũi hàn như thế nào?

Chỉ những mũi hàn đơn giản nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa, hàng loạt vụ cháy lớn đều bắt nguồn từ đây. 

Pháp luật Thứ hai, 14/11/2016, 11:48 (GMT+7)