Nguồn gốc nguyên tắc 'thượng tôn pháp luật'

Được ký năm 1215 tại Anh, văn kiện Magna Carta (Đại Hiến chương) đặt ra nguyên tắc pháp quyền đầu tiên trên thế giới khi xác định "không ai được ở trên pháp luật", kể cả vua.

Pháp luật Chủ nhật, 13/9/2020, 00:00 (GMT+7)