Phạm nhân Mỹ được ân xá thế nào?

Để được ân xá, phạm nhân chỉ cải tạo tốt thôi chưa đủ mà còn bị đánh giá về nhiều tiêu chí như tuổi tác, tiền án, sức khỏe tâm thần...

Pháp luật Thứ bảy, 20/6/2020, 00:00 (GMT+7)