VnExpress
Background Video

'Bốt điện thoại của gió' ở Nhật Bản

Bốt điện thoại nằm ở tỉnh Otsuchi, Nhật Bản do ông Itaru Sasaki, một người địa phương, dựng lên từ năm 2010. Nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của người muốn trò chuyện với người thân đã khuất.
Du lịch  13:06 - 18/3/2017

NHK World

 
 
 Tags

độc thoại

điện thoại

nhật bản

biển

thảm họa kép

sóng thần

động đất

người thân

du lịch nhật bản

otsuchi

 
vnexpress