Chiến dịch toàn cầu mới ủng hộ văcxin

Ngày 24/4, UNICEF sẽ phát động một chiến dịch toàn cầu mới hướng tới việc truyền thông về sức mạnh và sự an toàn của văcxin.

TTXVN

Quốc tế Thứ hai, 22/4/2019, 19:00 (GMT+7)