Thái Lan tổ chức bầu cử lại

Thái Lan tổ chức bầu cử lại ở 6 điểm bỏ phiếu sau khi Uỷ ban bầu cử phát hiện số cử tri đi bỏ phiếu và tổng số phiếu thu được không khớp nhau.

TTXVN

Quốc tế Thứ hai, 22/4/2019, 07:50 (GMT+7)