Mobiistar Prime X Max

Chuyên gia Hoàng Sơn từ diễn đàn Tinh Tế nhận xét về Mobiistar Prime X Max.

Số hóa Thứ năm, 28/12/2017, 15:03 (GMT+7)