TV Sony Bravia OLED 65A1

Ông Trần Đức Trung, diễn đàn Tinh Tế, nhận xét về TV Sony Bravia OLED 65A1. 

Số hóa Thứ ba, 2/1/2018, 11:21 (GMT+7)