Ứng dụng Pitu thu thập nhiều thông tin lạ

Ứng dụng của Trung Quốc được nhiều người dùng nhưng lại thu thập rất không ít thông tin cá nhân về vị trí, lịch sử dùng ứng dụng.

Đình Nam

Video Thứ hai, 13/2/2017, 18:19 (GMT+7)