Lý Tiểu Long - Người sáng lập MMA Hong Kong

Lớn lên ở Hong Kong vào những năm 50 và 60, Lý Tiểu Long đã thành lập triết lý võ thuật lai của riêng mình có tên là Triệt Quyền Đạo.

BTV: Hoàng Thanh

Sports Life Thứ tư, 22/1/2020, 00:00 (GMT+7)